COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Plazmový hořák pro žárové nástřiky

Mnohaletá úspěšná spolupráce společnosti ProjectSoft HK a.s. s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (ÚFP) vedla k vývoji pokročilého hybridního plazmatického systému WSP®-H 500 určeného zejména pro výrobu nástřiků a plazmové úpravy materiálů.

Hybridní plazmový hořák WSP®-H 500 kombinuje výhody stabilizace plazmatu pomocí vodního víru a proudu plynu, díky čemuž má následující unikátní vlastnosti:

Extrémně vysoký tepelný obsah (entalpie) plazmatu
Velmi nízká spotřeba argonu v porovnání s konkurenčními systémy (další plyny nejsou nutné)
Plazma se tvoří z vodní páry – stačí pouze 3 litry vody na hodinu provozu
Vysoký výkon umožňující deponovat více než 30 kg prášku za hodinu

Společnost ProjectSoft HK a.s. je zaměřena na dodávky automatizovaných technologických celků a je autorem systému chlazení a řídícího systému pro hybridní plazmový hořák. ÚFP je veřejnou výzkumnou institucí, která se více jak třicet let zabývá výzkumem termického plazmatu s extrémními hodnotami teploty a vývojem systémů pro žárové/plazmové nástřiky. Spojené know-how přináší značný užitek především našim zákazníkům, protože nejsme jen prodejci, ale jsme především spolutvůrci systému!
Dosud realizované systémy slouží jak v laboratořích výzkumných institucí, tak v průmyslu. Poslední instalace byla zprovozněna v roce 2022 v Japonsku a je určena pro velkoobjemové nástřiky keramických destiček v elektrotechnickém průmyslu.

Porovnání plynového versus hybridního plazmového hořáku WSP®-H 500

PARAMETRYGAS PLASMA SPRAY SYSTEMSHYBRID WSP®-H 500 SYSTEM
Výkonobvykle méně než 100 kWvariabilní 100 - 160 kW
Průtok prášku až do 12 kg / hodinuvíce než 30 kg / hodinu
Použité médium plazmy vodík + argon (ev. dusík)voda + argon< (ev. helium)

Technická specifikace

Výkon regulovatelnýv rozsahu 100 až 160 kW
Konstantní hoření až 12 hodin na jedno zapálení
Obloukový proud: 300 - 550 A
Obloukové napětí: 270 - 320 V
Plazmotvorné médium: Voda + Argon
Provozní spotřeba: - Argon od 12 l/min - demi voda 3 l/h
Teplota plazmatu: až 25 000 K

Základní provozní sestava zahrnuje:

Plazmový hořák - model: WSP®-H 500
DC usměrněný zdroj + tlumivka
Vodní systém
Řídicí systém s operátorským rozhraním
Potrubí, hadice, kabely
Zkušební test (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, Česká republika)
Instalaci a podporu u zákazníka

Typické aplikace

Plazmové nástřiky povrchů chránící proti abrazi, vysokým teplotám nebo působení vnějšího prostředí
Nástřiky obtížně tavitelných keramických a kovových materiálů (např. Al2O3, ZrSiO4, YSZ či W)
Výroba samonosných keramických prvků a tvarovek
Funkčně gradované materiály
Sferoidizace prášků
Příprava nástřiků ze suspenzí a roztoků

Aplikační možnosti

Tiskárny - tiskařské válce | rastrové válce
Papírenský průmysl - kalendářové role | oběžná kola, pláště a namáhané válce | sušičky
Petrochemický průmysl - hřídele čerpadel, oběžná kola, pláště | mechanická těsnění
Letecký průmysl - motorové součástky | spalovací vložky | turbínové skříně | tepelné bariéry
Ropný průmysl - písty čerpadel | kompresorové tyče | součásti čerpadel bahna
Textilní průmysl - žehlicí válce | vodítka nití | topné desky
Metalurgický průmysl - ocelové válce, elektrody | válce výhně | grafitové elektrody
Vysokoteplotní ochrana – díly pecí | teplotní čidla
Sklářský průmysl – ochrana plunžrových pístů, míchadel atd.
Sferoidizace prášků - pro výrobu práškových materiálů

Podrobnější technické informace a příklady použití naleznete na stránkách www.wsp-h.com