COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

MES

Navrhujeme, dodáváme a implementujeme modulární výrobní informační systémy pro průmyslovou výrobu (MES).

Základem našich řešení je ucelená platforma TomPack Flower Suite pro řízení technologických procesů, zpracování a analýzu dat. Umožňuje správu dávkových procesů, receptur, jejich následnou analýzu a dohledatelnost v rámci celého výrobního procesu.

Součástí platformy jsou tyto moduly

  • TomPack – SCADA systém pro řízení procesů
  • Flower Purchase - evidence nákupu surovin
  • Flower Lab - jednotné řešení pro výrobní laboratoře
  • Flower Protocol - unifikované řešení výrobních reportů
  • Flower Trace - plná dohledatelnost výrobků, surovin a postupů
  • Flower Energy - efektivní evidence a řízení energií
  • Flower Warehouse - řešení skladového hospodářství a online skladů
  • Flower Efficiency - analýza efektivity provozu / OEE
  • Flower Maintenance - systém sledování a řízení prediktivní údržby