COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Cukrovary

Naše služby a dodávky zahrnují kompletní dodávky nových technologických bloků cukrovarů, stejně jako rekonstrukce, modernizace či rozšíření existujících technologií. Od svého založení poskytujeme odborné konzultační a projektové činnosti v oblasti výpočtů tepelných ztrát, rekonstrukcí zařízení a zvýšení kapacity výroby včetně kompletní přípravy staveb.

V současné době jsme schopni realizovat celou výrobní technologii včetně podpůrných provozů cukrovaru.

Součástí našich řešení je kompletní řešení průmyslové automatizace postavené na moderních řídicích systémech a informačních systémech, jejichž součástí je modul pro tvorbu výrobní dokumentace, trasování výroby, nákupu surovin a energií, komplexní řízení laboratoře a mnohé další. Při návrhu konkrétního řešení úzce spolupracujeme se zákazníkem, a tak jsme schopni přizpůsobit řešení jeho požadavkům a přáním.

Cukrovary foto

Propojenost a komplexnost již od návrhu

Spojení technologů, strojních projektantů, elektro projektantů a programátorů využíváme během celého životního cyklu projektů od návrhu až po oživení. Toto spojení, jež je v rámci trhu naprosto ojedinělé, našim zákazníkům přináší efektivní a komplexní řešení, u něhož proces návrhu strojně-technologického řešení, automatizace i výrobního informačního systému, probíhá souběžně od samotného počátku návrhu.

Efektivita. Ve všech směrech.

Suroviny, energie a čas. Vše, co ovlivňuje provozní náklady a efektivitu výroby, máme stále na paměti. Optimalizace procesů, dynamické řízení, sledování a řízení energií, volba efektivních způsobů regulací, online sledování úniků energií, vyhodnocování dlouhodobé efektivity, to vše je součástí našich řešení.

Vybrané reference

Tereos TTD a.s.

Generální projektant lihovaru - Tereos TTD, a.s., Cukrovar Dobrovice, Bioetanol TTD
Stali jsme se generálním projektantem pro francouzskou společnost Tereos TTD, a.s. Společně se nám podařilo vybudovat výrobní závod produkující bioetanol z cukrovarnických meziproduktů. Dosud jediný v ČR.

Rafinérie Brčko, Studen-Agrana

Dodávka kompletní automatizace rafinérie cukru do Bosny a Hercegoviny. Celé řízení je založeno na DCS systému Delta-V. Akční prvky, stejně jako kompletní instrumentace, v rozsahu více než 3500 I/O řídí rafinérii cukru, jejíž denní produkce představuje 2000 tun cukru.

Cu Prosenice

Dodávka kompletního výrobního informačního systému cukrovaru pokrývající kompletní výrobní agendu, evidence nákupu řepy, laboratoř, provozní sledování a vyhodnocování bilancí. Základem celého informačního systému je platforma TomPack Flower Suite, jež zabezpečuje každodenní agendu od samotného ovládání technologie, laboratorního deníku, evidencí s automatickým napojením procesních dat a manažerské bilanční nástroje.