COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Procesní řízení a automatizace

Specializujeme se na poskytování automatizačních řešení pro průmyslové podniky. Tato řešení zahrnují automatizaci výrobních procesů, řízení strojů a zařízení, sběr a analýzu procesních dat.

Automatizace průmyslových procesů přináší zvýšení efektivity a produktivity výroby, snížení nákladů na pracovní sílu a energetickou náročnost výroby, eliminaci chyb a zlepšení kvality produktů. Soustřeďte se na svoje produkty a starosti s jejich výrobou nechte na nás.

Automatizaci řešíme od návrhu, přes projekční řešení, až po servis. Poskytujeme tak služby během celého životního cyklu.

Rozsah služeb

  • Analýza a návrh řešení dle specifických potřeb a požadavků zákazníků.
  • Dodávka, instalace a implementace kompletního řešení průmyslové automatizace včetně softwaru a hardwaru potřebného pro jeho realizaci.
  • Možnost integrace s existujícím prostředím pro dosažení maximální efektivity výrobních procesů.
  • Podpora a průběžné školení obsluhy a údržby.
  • Pravidelná údržba a servis zařízení a softwaru 24/7.
  • Vývoj a inovace nových řešení v oblasti průmyslové automatizace.