COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Pivovary

Naše služby a dodávky zahrnují kompletní dodávky nových technologických celků pivovaru, stejně jako rekonstrukce a rozšíření již existujících technologií. Rozsah našich služeb a dlouholetých zkušeností pokrývá technologické provozní soubory od příjmu sladu přes šrotovnu - včetně dodávek vlastních šrotovníků sladu, varnu, chlazení mladiny, fermentaci až po ležení piva.

Součástí našich dodávek technologií je kompletní řešení průmyslové automatizace postavené na moderních řídicích systémech a informačních systémech, jejichž součástí je modul pro tvorbu výrobní dokumentace, trasování výroby, bilance surovin a energií a mnohé další. Při návrhu konkrétního řešení úzce spolupracujeme se zákazníkem, a tak jsme schopni přizpůsobit řešení jeho požadavkům a přáním.

Propojenost a komplexnost již od návrhu

Spojení technologů, strojních projektantů, elektro projektantů a programátorů využíváme během celého životního cyklu projektů od návrhu až po oživení. Toto spojení, jež je v rámci trhu naprosto ojedinělé, našim zákazníkům přináší efektivní a komplexní řešení, u něhož proces návrhu strojně-technologického řešení, automatizace i výrobního informačního systému, probíhá souběžně od samotného počátku návrhu.

Efektivita. Ve všech směrech.

Suroviny, energie a čas. Vše, co ovlivňuje provozní náklady a efektivitu výroby, máme stále na paměti. Optimalizace procesů, dynamické řízení, sledování a řízení energií, volba efektivních způsobů regulací, online sledování úniků energií, vyhodnocování dlouhodobé efektivity, to vše je součástí našich řešení.

Vybrané reference

Budějovický Budvar, n.p.

Dodávka 50 ks tanků o objemech 1000 a 3000 hl pro Budějovický Budvar, n.p. V rámci tří etap rozšíření pivovaru jsme z pozice generálního dodavatele realizovali dodávku a uvedení do provozu tanků pro výrazné rozšíření výrobní kapacity pivovaru.

Strojně technologická rekonstrukce varen včetně plné automatizace - Budějovický Budvar, n.p.
První komplexní dodávka naší firmy do pivovarnického průmyslu. Až do současnosti ojedinělá instalace unikátního uzavřeného systému scezování přes otevřené scezovací korýtko. Stále platí, Budvar je vždy a všude originálem.

Bedele Brewery (Heineken)

Kompletní výměna řídících systémů pivovaru Bedele Brewery, Heineken v Etiopii. Nové řízení postavené na procesním řídícím systému Braumat od společnosti Siemens nyní řídí celý proces výroby piva od příjmu sladu přes varnu, chlazení mladiny, fermentaci, filtraci až po stáčení. Výměna řídícího systému celého pivovaru byla realizována s odstávkou kratší než jeden týden.

Pivovar Svijany a.s.

Intenzifikace varny - Pivovar Svijany, a.s.
Rekonstrukce a rozšíření varny o několik varenských nádob. V automatickém režimu dokáže varenská souprava uvařit rekordních 12 várek / 24 hod. Tým specialistů zúročil letité zkušenosti z předešlých pivovarnických zakázek.