COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Mlékárny

Naše služby a dodávky zahrnují kompletní dodávky nových technologických celků mlékáren, stejně jako rekonstrukce a rozšíření již existujících technologií.

Rozsah našich služeb a dlouholetých zkušeností pokrývá technologie od příjmu a zpracování syrového mléka přes tepelné ošetření mléka a smetany pomocí vlastní řady pasteračních stanic řady BlueSter až po výrobu finálních mléčných produktů. Nedílnou součástí našich řešení jsou pak CIP stanice řady BlueClean pro spolehlivé a efektivní čištění technologií včetně integrovaného systému technologického programování a sanitačních reportů. Zajišťujeme rovněž rekonstrukce a opravy stávajících zařízení s cílem zvýšení účinnosti a snížení energetické náročnosti výroby při trvalé vysoké kvalitě produkce.

Součástí našich dodávek technologií je kompletní řešení průmyslové automatizace postavené na moderních řídicích systémech a informačních systémech, jejichž součástí je modul pro tvorbu výrobní dokumentace, trasování výroby, bilance surovin a energií a mnohé další. Při návrhu konkrétního řešení úzce spolupracujeme se zákazníkem, a tak jsme schopni přizpůsobit řešení jeho požadavkům a přáním.

Propojenost a komplexnost již od návrhu

Spojení technologů, strojních projektantů, elektro projektantů a programátorů využíváme během celého životního cyklu projektů od návrhu až po oživení. Toto spojení, jež je v rámci trhu naprosto ojedinělé, našim zákazníkům přináší efektivní a komplexní řešení, u něhož proces návrhu strojně-technologického řešení, automatizace i výrobního informačního systému, probíhá souběžně od samotného počátku návrhu.

Efektivita. Ve všech směrech.

Suroviny, energie a čas. Vše, co ovlivňuje provozní náklady a efektivitu výroby, máme stále na paměti. Optimalizace procesů, dynamické řízení, sledování a řízení energií, volba efektivních způsobů regulací, online sledování úniků energií, vyhodnocování dlouhodobé efektivity, to vše je součástí našich řešení.

Vybrané reference

OLMA a.s.

Navrhli jsme a zrealizovali novou výrobu tvarohu, kterou jsme později rozšířili a zvýšili její výrobní kapacitu. Kompletní dodávka obsahovala: Strojně-technologickou dodávku kompletně zpracovanou ve 3D, elektro část, software a stavební zadání.

Mlékárna Hlinsko a.s.

V roce 2021 jsme v Mlékárně Hlinsko realizovali projekt optimalizace sušení mléka a rekonstrukce CIP stanic. Projekt optimalizace sušení měl za úkol zajistit vysokou stabilitu sušení, což přináší konzistentní kvalitu produkce, výrazně snižuje energetickou náročnost a přispívá tak k výraznému snížení uhlíkové stopy na 1kg vyrobeného sušeného mléka.

Rekonstrukce CIP stanic měla zajistit navýšení kapacity čištění, jež rozvojem celé mlékárny již zcela nevyhovovala a zároveň původní instalaci doplnit o moderní způsoby řízení a optimalizací čištění. V rámci tohoto projektu tak za plného provozu došlo k nahrazení původních CIP stanic novou CIP stanicí s téměř dvojnásobnou kapacitou.

Nové řešení navíc obsahuje integrovaný systém reportování sanitací, validace čištění a vyhodnocování efektivity a spotřeb.

Madeta a.s. – závod Pelhřimov

V roce 2021 jsme provedli kompletní technologické zkreslení stávající výrobní technologie, na který jsme v roce 2022 navázali kompletním technologickým návrhem a následně projekčním řešením celé mlékárny. Nové řešení vycházelo z nových potřeb mlékárny, součástí nového řešení byla i nová centrální stanice CIP. Pro realizaci byl strojně-technologický projekt zpracován ve kompletně ve 3D, následně na tuto část navazovala elektro dokumentace pro rekonstrukci celé mlékárny a dodávka části elektro a MaR.