COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Naše úspěchy

2023

Kompletní výměna řídicích systémů pivovaru Bedele Brewery, Heineken v Etiopii

Nové řízení postavené na procesním řídicím systému Braumat od společnosti Siemens nyní řídí celý proces výroby piva od příjmu sladu přes varnu, chlazení mladiny, fermentaci, filtraci až po stáčení. Výměna řídicího systému celého pivovaru byla realizována s odstávkou kratší než jeden týden.

2021

Dodávka CIP stanice BlueClean pro pivovar Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.

Společnost ProjectSoft HK a.s. dodala novou CIP stanici z řady BlueClean s přepracovaným designem do pivovaru v Havlíčkově Brodě. Nové jednotky jsou kompletně ve skidovém provedení, což výrazně snižuje potřebný čas na instalaci, zároveň díky novému flexibilnějšímu programovému vybavení snižují časové nároky na oživení a odladění a v základu obsahují kompletní reportovací systém sanitací Flower CIP

2020

Dodávka systému optimalizace výroby sušeného mléka s využitím NIR analyzátoru pro Mlékárnu Hlinsko

Projekt optimalizace sušení byl realizován s cílem snížení energetické náročnosti procesu sušení a zkvalitnění výsledného produktu s ohledem na přesnost požadovaných parametrů produktu, což se i v rámci běžných provozních podmínek skutečně podařilo.

Dodávka hybridního plazmového hořáku WSP H-500 do Japonska

V rámci dlouholeté spolupráce s Ústavem fyziky plazmatu jsme dodali nový plazmatron s patentovaným systémem hořáku pro zákazníka do Japonska.

2018

ING - řízení WHT (William Hershel Telescope) - La Palma

Řízení dalekohledu, s průměrem zrcadla 4,2 m. V současnosti je druhým největším dalekohledem v Evropě. Projekt měl za cíl nahradit zastaralý řídicí systém dalekohledu, především ovládání mnoha motorů, které řídí veškerý pohyb dalekohledu. Součástí dodávky bylo kromě rozvaděčů, kabeláže, programového vybavení a projektu i velmi komplikované nastavení regulací motorů s ohledem na vysoké požadavky na přesnost dalekohledu.

2017

Dodávka vlastních šrotovníků sladu 5 t/hod pro Banskobystrický pivovar, a.s. a 10 t/hod pro Pivovary Staropramen s.r.o., pivovar Ostravar

Společnost ProjectSoft HK a.s. dodala a úspěšně uvedla do provozu nové válcové šrotovníky sladu pro suché šrotování vlastní konstrukce pro pivovary.

2015 - 2021

Dodávka 50 ks tanků o objemech 1000 a 3000 hl pro Budějovický Budvar, n.p.

V rámci tří etap rozšíření pivovaru jsme z pozice generálního dodavatele realizovali dodávku a uvedení do provozu tanků pro výrazné rozšíření výrobní kapacity pivovaru.

2014

Řízení nového pivovaru v Etiopii

Společnost ProjectSoft HK a.s. dodala a uvedla do provozu kompletní část elektro, MaR a procesního řízení pivovaru s výstavem 600.000 hl/rok ve městě Meychew v Etiopii

Zahájení provozu firemní plně robotické observatoře

2013

Vybudovaní bezpečného stáčení železničních a auto cisteren chemických látek pro Lučební závody Draslovka a.s., Kolín

Jako generální dodavatel jsme realizovali technologie pro stáčení železničních a auto cisteren včetně kompletní dodávky stavebních úprav, dodávky a instalace technologických zařízení až po dodávku elektro a řízení celé nové technologie.

2012

Snížení emisí ze sušáren řepných řízků - Tereos TTD, a.s., Cukrovar Dobrovice

Generální dodavatel strojní technologie snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze dvou sušáren vyloužených řepných řízků. Nová technologie se podílí na výrazném zlepšení životního prostředí v regionu Dobrovice.

ESO (European Southern Observatory)

Předání do provozu kompletní robotizace Dánského 1,54m dalekohledu na observatoři La Silla v Chile, který se ovládá z Evropy bez potřeby lokální obsluhy.

ESO (European Southern Observatory)

Publikování první české fotografie Mléčné dráhy Zdeňka Bardona na stránkách.

Televize PRIMA family

Ing. Jan Pruška představuje naší společnost v pořadu Cesty k úspěchu.

2011

Intenzifikace varny - Pivovar Svijany, a.s.

Rekonstrukce a rozšíření varny o několik varenských nádob. V automatickém režimu dokáže varenská souprava uvařit rekordních 12 várek / 24 hod. Tým specialistů zúročil letité zkušenosti z předešlých pivovarnických zakázek.

Řízení laserového terminálu - ESA (European Space Agency)

Řízení a robotizace automatické laserové stanice pro přenos dat ze satelitů na oběžné dráze Země.

Získali jsme 1. místo v soutěži Vodafone Firma roku 2011 Královéhradeckého kraje

Cena Hospodářských novin.

2010

Jednostupňová odparka pro zahušťování řídkého černého louhu - OP papírna, s.r.o. Olšany

Nalezli jsme neobvyklé řešení, strojně technologicky navrhli a dodali parní odparku s rekompresí části brýdové páry pro zahušťování řídkého černého louhu s vysokým obsahem chloridů. Správnost řešení potvrdila úspěšná pozáruční prohlídka odparky.

2009

Robotizace 1m dalekohledu observatoře OGS na Tenerife - ESA (European Space Agency)

Kompletní automatizace vědeckého dalekohledu pro laserovou komunikaci se satelity na oběžné dráze Země.

Automatický systém pasterizace mléka pro teplotu 125°C - Levické mliekarne, a.s.

Generální dodavatel strojní i automatizační části nového pasteru, vč. aplikace vlastního technologického know-how. Nová technologie pracuje za mimořádných teplotních podmínek.

2008

Výměna chladicího média bez přerušení výroby piva - Pivovar Steiger a.s.

V mezinárodním výběrovém řízení jsme získali ojedinělou zakázku náročnou na kvalitu technického provedení a organizaci celé akce.

Generální dodavatel automatizovaného systému řízení rafinace třtinového cukru - Cukrovar Brčko Bosna

2007

Kompletní automatizace největšího českého dalekohledu - AsÚ AV ČR, v.v.i., observatoř Ondřejov

Tato aplikace znamenala zužitkování našich zkušeností z průmyslu a počátek astronomické éry ve firmě.

Technologie pro chlazení dvou ledových ploch - Zimní stadión Hradec Králové

Podařilo se nám splnit nadstandardní požadavky zákazníka a z jednoho místa chladit efektivně dvě haly současně s minimalizací provozních nákladů.

2006

Generální projektant lihovaru - Tereos TTD, a.s., Cukrovar Dobrovice, Bioetanol TTD

Stali jsme se generálním projektantem pro francouzskou společnost Tereos TTD, a.s. Společně se nám podařilo vybudovat výrobní závod produkující bioetanol z cukrovarnických meziproduktů. Dosud jediný v ČR.

Vývoj a dodávka strojního zařízení automatizovaného vážení a míchání PUR pěn včetně unikátního řízení - BAY System a.s.

2005

Vznik úzké spolupráce s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha

Následná aplikace řídicího systému pro chladicí systém plazmatronu - Tokio, Japonsko

2004

Konstrukce a výroba stroje na balení bloků másla - Mlékárna Hlinsko

Historicky první průmyslový stroj vyrobený naší firmou. Tento prototyp byl základem pro vývoj a výrobu univerzálního balicího stroje pro bloky másla 5 až 25 kg.

2001

Strojně technologická rekonstrukce varen včetně plné automatizace - Budějovický Budvar, n.p.

První komplexní dodávka naší firmy do pivovarnického průmyslu. Až do současnosti ojedinělá instalace unikátního uzavřeného systému scezování přes otevřené scezovací korýtko. Stále platí, Budvar je vždy a všude originálem.

Vzdálený servis řídicího systému varny - Melbourne, Austrálie

Zkušenosti, které jsme získali při vzdálené správě programového vybavení tohoto pivovaru, jsme po mnoha letech zužitkovali pro dálkové řízení Dánského 1,54m dalekohledu na observatoři ESO La Silla v Chile.

1994

Ing. Tomáš Turek představil první firemní SCADA systém TomPack

1993

Automatické vaření cukru - Cukrovar Uničov

Představení skutečného unikátního systému plně automatizovaného vaření cukru. Tato úspěšná aplikace vznikla díky spolupráci s doc. Ing. Milošem Kmínkem CSc. a Ing. Janem Michalem CSc. z VŠCHT Praha a je používána ve většině českých cukrovarů dodnes.

1989

První počítačem řízený velín surovárny - Cukrovar Smiřice

Ještě před založením firmy byl v Cukrovaru Smiřice postaven počítačem řízený centrální velín řízení příjmu řepy, difuse, epurační linky, filtrace vč. odpařovací stanice. V této době to byla naprosto ojedinělá věc. Použitý počítač byl TNS SC ze Slušovic. Fotografie velínu spolu s duchovním otcem stavby Zdeňkem Bardonem se dostala i na titulní stránku Listů Cukrovarnických.