Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Řízení a vizualizace technologických procesů, strojní a technologický inženýring, výrobní informační systémy

 

Průmyslová
automatizace

Věda a výzkum

Ostatní

Nabídka pro lihovary

Pro průmyslové a zemědělské lihovary, pěstitelské pálenice a jiné fermentační výroby (bioplyn, mikrobiální enzymy, léčiva apod.) nabízíme návrhy a optimalizace výrobních technologií. Nabízíme technickou pomoc při posuzování procesních parametrů zařízení za účelem zvýšení kapacity a efektivity výroby a kvality produktů. Zpracováváme návrhy optimálního využití vedlejších produktů a odpadů výrobního procesu. Provádíme také energetický audit včetně návrhů vedoucích ke snížení provozních nákladů.

Pro lihovary zajistíme systém kontroly výroby a oběhu lihu ve smyslu platných předpisů jak pro oblast potravinářských výrob, tak pro oblast biopaliv (E85).

Pro veškeré uvedené výrobní technologie a s nimi spojené procesy navrhujeme a dodáváme komplexní počítačové řídicí a informační systémy.

Nabídka expedičního systému ProTempo

Jedná se o Put to light systém zpracování zákaznických požadavků, který používá informační panely ke správnému třídění zboží dle zákaznických objednávek. Světelný údaj na panelu zobrazuje požadovaný druh zboží a množství.

Put to light systém zvyšuje přesnost plnění zákaznických požadavků a produktivitu expedice.

Výhody

  • elektronické vyřízení objednávek
  • vysoká rychlost a přesnost expedice
  • vysoká efektivita a produktivita
  • přednostní realizace vybraných objednávek
  • záznam objednávek
  • standard pekáren pro rozvoz denního pečiva

Speciální dodávky pro potravinářský průmysl

Pro veškeré potravinářské technologie, které nebyly uvedeny v předchozím přehledu, zajišťujeme:

  • dodávky, rekonstrukce, modernizace technologického zařízení
  • systémy pro moderní řízení a vizualizace výrobních procesů
  • informační technologie pro sběr a zpracování technologických a ekonomických dat

Všechny návrhy a následné dodávky zařízení řešíme v úzké spolupráci se zákazníkem a v maximální možné míře respektujeme jeho požadavky.


Podpůrné energetické systémy

Technologie pro chlazení

Pro nejrůznější průmyslové technologie dodáváme chladicí a mrazicí systémy využívající nejnovějších energetických koncepcí a technických řešení. Kromě nových technologických souborů zabezpečujeme i rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení. V oboru máme mnohaleté zkušenosti, kterých využíváme při návrhu řešení minimalizujících energetickou náročnost procesu a redukujících i vedlejší servisní náklady. Všechna zařízení jsou samozřejmě vybavena potřebným automatickým řízením.

Našimi zákazníky jsou především potravinářské a chemické výrobní podniky, ale realizujeme i dodávky nebo rekonstrukce technologie pro jiné provozy, např. pro zimní stadiony.

Technologie kogenerací

Pro nejrůznější průmyslová odvětví navrhujeme kompletní řešení energetických center využívajících kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektrické energie a využití tepelného výkonu. Nabízíme nejen návrh, ale i vlastní dodávku kogeneračních jednotek včetně nezbytných instalací pro vyvedení výkonu a napojení na rozvodnou soustavu.

Součástí našich dodávek je komplexní automatizace a vizualizace procesu s možností vzdáleného přístupu a včetně speciálních řídicích algoritmů zajišťujících maximální energetickou efektivitu provozu.

Copyright © 2023 ProjectSoft HK a.s.   |   Design & SEO: Neofema, s.r.o., Redakční systém: Kompletweb